Bij het wijzigen van een sjabloon heb je verschillende invoervelden die je kunt aanmaken, verslepen of wijzigen.

Als je een nieuw invoerveld wilt toevoegen, kun je dat doen door op de knop "Invoerveld toevoegen" te drukken. Dit zal een nieuw scherm openen met bewerkbare eigenschappen van dit invoerveld.

Elk type invoerveld heeft standaard een naam en een type. Het type geeft aan wat voor soort vraag het zal zijn. Voor een invoerveld heb je verschillende soorten types:

Kort antwoord - Een open vraag waar je slechts één regel in kunt voeren als antwoord.

Alinea - Een open vraag waar je meerdere regels in kunt voeren als antwoord.

 


 

Selectievakje - Een vraag waar je met een vinkje kunt aangeven of het bijvoorbeeld wel of niet ondervonden is.

Meerkeuze - Een vraag waar je meerdere antwoorden voor in kunt voeren om te selecteren. Optioneel kun je er voor zorgen dat je tijdens het invullen meerdere antwoorden kunt geven.

Dropdown-menu - Een vraag waar je meerdere antwoorden voor in kunt voeren en via een keuzemenu slechts één kunt selecteren.

Benummering - Een vraag waar je een benummering kunt geven van 1 tot en met 5.

 


 

Subtitel - Een titel die je kunt plaatsen tussen vragen om bijvoorbeeld verschillende secties gescheiden te houden.

Verschillende type invoervelden hebben verschillende eigenschappen die je kunt wijzigen. Zo hebben de types meerkeuze en een dropdown-menu bijvoorbeeld de mogelijkheid om de verschillende antwoorden in te voeren.

Zodra een nieuw invoerveld is aangemaakt, zou je deze kunnen verplaatsen door deze te verslepen in het overzicht.